Product Search

Membina Rasa Cinta Membina Rasa Cinta MYR 15.00
PTK-Aspek Kompetensi Profesional PTK-Aspek Kompetensi Profesional MYR 15.00
ebook: Totally Debt-Free Lifestyle Package ebook: Totally Debt-Free Lifestyle Package MYR 10.00
Setitik Darah di Bilik Bundar Setitik Darah di Bilik Bundar MYR 17.00
Misteri Tenaga Istighfar Misteri Tenaga Istighfar MYR 15.00
Bahasa Jepun Tkt 1 Bahasa Jepun Tkt 1 MYR 14.80
Blue Ocean Strategy: Insights and Experiences of USM Blue Ocean Strategy: Insights and Experiences of USM MYR 90.00
Desert Desert MYR 10.00
Latihan Menjawab Kertas Soalan Komp. Generik Mengikut Tahap TK1- Latihan Menjawab Kertas Soalan Komp. Generik Mengikut Tahap TK1- MYR 19.90
A-Z Kaedah Menjahit Kulit A-Z Kaedah Menjahit Kulit MYR 37.00
Dialog antara agama dari perspektif Al–Quran Dialog antara agama dari perspektif Al–Quran MYR 35.00
Anggun diLuar Serlah Pesona Dari Dalamm Anggun diLuar Serlah Pesona Dari Dalamm MYR 39.90
Kamus Dewan (ed 4) Kamus Dewan (ed 4) MYR 60.00
Matematilk Tingkatan 5 Matematilk Tingkatan 5 MYR 11.60
Aku Tak Nak Miskin Aku Tak Nak Miskin MYR 17.00
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 3 SJKT Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 3 SJKT MYR 12.80
Planning For Exellence: Strategic Management Planning For Exellence: Strategic Management MYR 25.00
Literasi Bahasa Melayu Literasi Bahasa Melayu MYR 22.00
Pend Sivik & Kewarganegaraan Tkt 3 Pend Sivik & Kewarganegaraan Tkt 3 MYR 8.30
Rahsia Kejayaan Rahsia Kejayaan MYR 8.50
Di Sebalik Diri Di Sebalik Diri MYR 21.90
Cinta Pertama Cinta Pertama MYR 23.90
Sejarah Johor dalam Pelbagai Perspektif Sejarah Johor dalam Pelbagai Perspektif MYR 40.00
Creating High Performance Teams Creating High Performance Teams MYR 60.00
Cinta Arafah - 34 Puisi Tanah Suci Cinta Arafah - 34 Puisi Tanah Suci MYR 25.00
Memori Janji Kasih Memori Janji Kasih MYR 19.90
Perdagangan Tkt 4 Perdagangan Tkt 4 MYR 11.85
Ucaplah Alhamdulillah Ucaplah Alhamdulillah MYR 16.90
Jawapan Najib Jawapan Najib MYR 27.00
Kamus Jepun - Melayu Kamus Jepun - Melayu MYR 18.00

Budaya Usahawan Berjaya

Budaya Usahawan Berjaya

MYR 30.00

Bidang keusahawanan dan perniagaan merupakan satu bidang yang dipandang mulia oleh ajaran Islam. Di samping ianya merupakan satu bentuk ibadah kepada Tuhan, bidang ini juga turut menjanjikan pulangan yang tinggi serta merupakan satu sumber rezeki terbaik dibandingkan dengan sumber pendapatan lain. Nabi Muhammad s.a.w. sendiri merupakan model usahawan yang sangat berjaya bukan hanya di peringkat domestik tetapi juga merentasi sempadan negara lain sebelum baginda diutuskan menjadi pembawa risalah agama Islam. Kejayaan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai seorang usahawan yang ditunjukkan melalui sikap gigih, dedikasi, sabar, dan amanah merupakan contoh terbaik untuk diikuti oleh usahawan muslim pada masa kini. Sehubungan itu, ajaran Islam menekankan proses pembentukan usahawan muslim yang berjaya namun dalam masa yang sama berpegang teguh kepada ajaran Islam. Justeru, pendidikan sepanjang hayat (life long learning) perlu diberi penekanan dalam proses pembentukan usahawan muslim berjaya.

Buku ini sesuai digunakan sebagai rujukan, panduan, dan bahan bacaan oleh para usahawan, bakal usahawan, pakar motivasi keusahawanan, ahli akademik, ahli politik, dan para pelajar di institusi pengajian tinggi serta sesiapa yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam bidang keusahawanan.

BIODATA
Buerah Tunggak ialah pensyarah di Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru. Beliau berkelulusan Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan (Pendidikan dan Pembangunan) dari Universiti Teknologi Malaysia; Ijazah Sarjana Pendidikan; Diploma Pendidikan; dan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) pula dari Universiti Kebangsaan Malaysia serta pemegang Diploma Pendidikan Islam dan Diploma Pengajian Al–Quran, kedua–duanya dari Institut Pengajian Ilmu–ilmu Islam (IPI), Kajang, Selangor yang kini dikenali sebagai Kolej Dar al–Hikmah (KDH). Bidang kepakaran beliau ialah Pendidikan Ekonomi, Budaya Niaga, dan Keusahawanan Islam.
Hussin Salamon ialah Profesor Madya di Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru. Beliau dilahirkan pada Januari 1963 di Muar, Johor dan merupakan anak bongsu daripada 11 orang adik–beradik. Beliau berkelulusan Ijazah Doktor Falsafah (Saham dan Pasaran Saham) dari Center for Islamic Studies, University of Wales, Lampeter, United Kingdom pada tahun 1998; Diploma Falsafah Sains Islam dari Institut Pengajian Ilmu–ilmu Islam (IPI), Kajang, Selangor yang kini dikenali sebagai Kolej Dar al–Hikmah (KDH) pada tahun 1996; Ijazah Sarjana Ilmu Wahyu dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM) pada tahun 1991; dan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) juga dari IIUM pada tahun 1987. Beliau aktif membentangkan kertas kerja dalam seminar di peringkat kebangsaan dan antarabangsa terutamanya dalam bidang Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Islam. Beliau ialah Ahli Jawatankuasa Shariah AIA Takaful International, Ahli Jawatankuasa Shariah SME Bank, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor, Ahli Panel MQA Kebangsaan, dan Panel Penasihatan Industri Kumpulan Pendidikan YPJ (KPYPJ) Johor.

KANDUNGAN

Prakata

BAB 1 PENDAHULUAN
Pengenalan
Pembangunan Sosioekonomi Melalui Kelahiran Usahawan Muslim
Keperluan Pendidikan dalam Pembangunan Usahawan
Rumusan

BAB 2 PEMBANGUNAN DAN BUDAYA
Pengenalan
Perspektif Pembangunan Barat
Konsep Pembangunan dalam Islam
Konsep Budaya dan Tamadun
Konsepsi Islam terhadap Budaya
Budaya Masyarakat Melayu
Polemik Pengaruh Hinduisme, Budhisme dan Islam
Kesan Penjajahan British Terhadap Budaya Niaga Islam Masyarakat Melayu
Budaya Ilmu ke arah Melahirkan Usahawan Cemerlang
Rumusan

BAB 3 KONSEP NILAI, ETIKA, MORAL DAN AKHLAK
Pengenalan
Definisi Nilai
Definisi Moral
Definisi Etika
Aliran Etika Barat
Retionalisme
Utilitarianisme
Universalisme/idealisme
Vitalisme
Naturalisme
Hedonisme
Definisi Akhlak Islam
Hubungan antara Nilai, Etika, Moral dan Akhlak Islam
Rumusan

BAB 4 ETIKA ISLAM DALAM KEUSAHAWANAN
Pengenalan
Etika dalam Sistem Ekonomi Islam
Elemen-elemen Nilai dan Etika Perniagaan dalam Islam
Kepentingan Nilai dan Etika Islam dalam Keusahawanan
Sumber-sumber Nilai dan Etika Islam
Al–Quran
Al–Sunnah
Al–Ijmak
Al Ijtihad atau Qiyas
Nilai dan Etika Islam
Pendekatan Islam dalam Pelaksanaan Etika
Rumusan

BAB 5 PEMBANGUNAN USAHAWAN DALAM ISLAM
Pengenalan
Keusahawanan Menurut Perspektif Barat
Keusahawanan dan Pembangunan Ekonomi
Hubungan antara Nilai, Sikap dan Motivasi Keusahawanan
Falsafah Kegiatan Ekonomi dan Perniagaan dalam Islam
Konsep Kejayaan dalam Islam
Konsep Kerja sebagai Ibadah
Keusahawanan Menurut Perspektif Islam
Kedudukan Keusahawanan dalam Islam
Pembinaan Budaya Niaga Islam
Rumusan

BAB 6 PENDIDIKAN DALAM MELAHIRKAN USAHAWAN CEMERLANG
Pengenalan
Konsep Pendidikan
Konsep Ilmu dan Kepentingan Pendidikan
Tujuan dan Matlamat Pendidikan dalam Islam
Kontinum Pendidikan Sepanjang Hayat
Kepentingan Pendidikan ke arah Pembinaan Usahawan Cemerlang
Kaedah Pendidikan terhadap Golongan Usahawan
Rumusan

BAB 7 MODEL PEMBANGUNAN USAHAWAN
Pengenalan
Nabi Muhammad sebagai Model Usahawan Muslim
Model–model Pembangunan Usahawan Bumiputera di Malaysia
Proses Pembentukan Sikap Keusahawanan
Program Pendidikan dan latihan Keusahawanan Berterusan
Peranan Institusi Tidak Formal
Rumusan

BAB 8 KESIMPULAN
Pengenalan

RUJUKAN
INDEKS
Weight:  0.0000pounds
+
-

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

Produk Baru

Q & A Tentang Bersuci & Solat Q & A Tentang Bersuci & Solat MYR 15.00
Tinta Nasihat untuk Penuntut Ilmu Tinta Nasihat untuk Penuntut Ilmu MYR 20.00
Tips Hafazan Al-Quran: Edisi Kemaskini Tips Hafazan Al-Quran: Edisi Kemaskini MYR 18.00
Guru Al-Quran Profesional Guru Al-Quran Profesional MYR 25.00
Al-Lu’lu’ Lil Mukminin: Permata Buat Orang Yang Beriman - Jilid Al-Lu’lu’ Lil Mukminin: Permata Buat Orang Yang Beriman - Jilid MYR 60.00
Al-Lu’lu’ Lil Mukminin: Permata Buat Orang Yang Beriman - Jilid Al-Lu’lu’ Lil Mukminin: Permata Buat Orang Yang Beriman - Jilid MYR 60.00
Bahasa Malaysia Thn 5 SJK Bahasa Malaysia Thn 5 SJK MYR 11.00
Pengaturcaraan Web ASP. NET Menggunakan VB dan C# Pengaturcaraan Web ASP. NET Menggunakan VB dan C# MYR 60.00
Elementary Mathematical Analysis: With solutions to problems Elementary Mathematical Analysis: With solutions to problems MYR 45.00
Siri Bacalah Sayang (12 Jilid) Siri Bacalah Sayang (12 Jilid) MYR 180.00
Tanyalah Islam Menjawab Jilid 2 Tanyalah Islam Menjawab Jilid 2 MYR 60.00
Ahasin Al-Kalim Jilid 1 Ahasin Al-Kalim Jilid 1 MYR 60.00

Senarai PenerbitKatalog Buku


List All Products
Download Area
Show Cart

Our Books

Bank rates source: Exchange Rates

Promosi E-Book

Koleksi E-book kini di kedaibuku.com.my

Dapatkan koleksi pelbagai E-book yang menarik di sini. Hanya bayar harga ebook sahaja. Tiada kos penghantaran.

Mencari Latihan/Kursus/ Seminar???

Adakah anda atau staf anda perlukan latihan, kursus atau seminar. Hubungi kami untuk maklumat lanjut. www.hrtraining.com.my

Promosi Buku Teks 2016

Buku Teks kini di kedaibuku.com.my

Dapatkan buku teks 2016  di sini untuk kegunaan Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah,

Tingkatan 6 & STPM, Matrikulasi, Pra-Universiti dan IPT.Customer Login

Your Cart

Your Cart:
0 Items Order Total: MYR 0.00

0 Product
MYR 0.00Maklumat Lanjut/ Pertanyaan?

AGEN PENGHANTARAN

 

 

Keahlian PUIM

No Ahli

IM-141012-00143

Panduan Mendidik Anak Soleh

Our Customer

Latest Member : Weng Fong Lim
Total Members : 3497
Members Online : 0
Registered Today : 0
New This Week : 0
New This Month : 0

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3936
mod_vvisit_counterYesterday8255
mod_vvisit_counterThis week12191
mod_vvisit_counterLast week49135
mod_vvisit_counterThis month3936
mod_vvisit_counterLast month179600
mod_vvisit_counterAll days8543877

We have: 4 guests, 91 bots online
Your IP: 54.147.154.94
 , 
Today: Dec 01, 2015

4 Langkah Mudah Membeli di kedaibuku.com.my


(1)Daftar dan Aktifkan ID melalui email yang didaftarkan** / Login

(2)Pilih Buku dan Checkout

(3)Buat Bayaran kepada Syarikat,  Faks / Email Slip Transaksi Bank Sebagai Bukti Bayaran

(4)Buku di Pos Selepas Bayaran Disahkan***


** Pendaftaran Percuma.

Tiada Bayaran Dikenakan.


,*** Tertakluk kepada Terma & Syarat.

Rujuk Panduan Pembelian di kedaibuku.com.myJAMINAN WANG ANDA DIKEMBALIKAN

JIKA BUKU TIDAK DAPAT DIBEKAL

Kaedah Pembayaran

-Cash Deposit

-Online Fund Transfer

-Offline Transfer ( Deposit Cheque / Tunai )

-Wang Pos

-Cheque atas nama Ilham Management Consultants Sdn Bhd

-Kad Kredit ( Melalui Paypal)


No Akaun PUBLIC BANK: 3985219331 (ILHAM MANAGEMENT CONSULTANTS SDN BHD)


No Akaun CIMB: 8002555741 (ILHAM MANAGEMENT CONSULTANTS SDN BHD)


kedaibuku.com.my tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan / kerugian yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

Laman web ini diselenggarakan oleh ILHAM Management Consultants Sdn.Bhd.

Copyright © 2015 ILHAM Management Consultants Sdn.Bhd. All Rights Reserved.


Best Viewed Using Google Chrome & Mozilla Firefox with resolution 1024 x 768 & above. Internet Explorer will facing some difficulty to access some page